MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

ARTICLE 1: TAGAPAG-ORGANISA

Ang Malaysian Palm Oil Council (MPOC), isang non-profit agency sa ilalim ng Ministry of Primary Industries, Malaysia, ay nag-oorganisa ng isang online contest na walang kinakailangang pagbili mula MULA  Agosto 1, 2018 – Oktubre 31, 2018.

ARTICLE 2: ANG PALIGSAHAN

Ang online na paligsahan ay bahagi ng mga aktibidad
na inorganisa ng MPOC upang hikayatin ang mga pangkalahatang mamimili na malaman ang tungkol sa langis ng palma ng Malaysian, ang maraming paggamitan at mga katangian nito sa pagpapaunlad ng sosyo-ekonomiko, pandaigdigang seguridad sa pagkain, kapaligiran, at kalusugan. Maaaring ma-access ang paligsahan sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • www.mpo100years.org
  • Facebook: www.facebook.com/MPO100Years
  • Instagram: www.instagram / MPO100Years
  • Upang makilahok sa paligsahan na ito,

Ang mga kalahok ay dapat:

  • mag-log in sa website ng paligsahan sa www.mpo100years.org
  • kumpletuhin ang porma ng 
  • pagpaparehistro online at sa paggawa nito patunayan ang pagtanggap ng mga tuntunin at mga kundisyon

sagutin ang lahat ng mga simpleng tanong at isumite ang porma sa pagsali

ARTICLE 3: MGA KAILANGAN UPANG MAKSALI

Ang paligsahan ay bukas sa mga indibidwal na naninirahan sa Philipnas na may edad na 15 taong gulang pataas.
Ang mga direktor, opisyal at empleyado ng MPOC pati na rin ang kanilang mga kaanib, subsidiary at mga kasosyo, malalapit na pamilya at mga miyembro ng kanilang kagyat na sambahayan ay hindi pinapayagang na lumahok sa paligsahang ito.

Ang paglahok sa paligsahan ay nangangahulugang walang pagtanggap sa mga kasalukuyang panuntunan at lahat ng kanilang mga probisyon, pati na rin ang lahat ng batas at regulasyon na naaangkop sa mga libreng paligsahan. Ang hindi pagsumunod sa mga kondisyon na nakalagay sa mga patakarang ito ay magreresulta sa awtomatikong diskwalipikasyon ng kalahok. Anumang pagtatangka upang masira ang normal na operasyon ng paligsahan na ito ay maaaring magresulta sa agarang pag-aalis ng (mga) taong kasangkot.
Ang mga kalahok ay sumang-ayon na ang MPOC ay maaaring gamitin ang kanilang mga pangalan at mga detalye ng kontak nila para sa mga layunin ng promosyon o pagpapatalastas na walang hangganan, nang walang kabayaran o iba pang konsiderasyon ng angkop ng mga kalahok.


Ang mga kalahok ay sumang-ayon na ang lahat ng personal na impormasyon na isinumite ay maaaring kolektahin at gamitin. Ang impormasyon ay gagamitin lamang para sa mga layuning pang-administratibo para sa kasalukuyang paligsahan at hindi gagamitin sa iba kung wala ang kanilang naunang pahintulot.

ARTIKULO 4: MGA HAKBANG UPANG MAKSALI SA PALIGSAHAN

Upang magpatala sa paligsahang ito, ang mga kalahok ay dapat:

1. Bisitahin ang website ng paligsahan sa: www.mpo100years.or
2. Punan ang forma ng paligsahan 
3. Ipadala ang kanilang mga sagot at sa gayon ay patunayan ang pagtanggap ng Terms & Conditions ng paligsahan. 

ARTICLE 5: PAGPILI SA MGA MANANALO

Ang isang kalahok ay maaaring magsumite ng maraming entry na gusto niya sa paligsahan na ito ngunit siya ay may pagkakataun na manalo ng 1 premyo lamang sa buong panahon ng paligsahan
 Ang mga entry na natanggap ng organizer pagkatapos ng Oktubre 31, 2018 (GMT +8: 00) ay hindi mabibilang sa proseso ng pagpili 

Ang lahat na entry na may tamang sagot lamang ang isaalang-alang sa mga premyo
Ang pagpili ng mga manalo ay isasagawa nang palambang sa pamamagitan ng elektronikong paraan 

Kung ang isang nagwagi, para sa anumang mga dahilan o mga pangyayari, ay hindi makukuha ang kanyang premyo, ang tagapag-organisa ay gagamitin ang buong pagpapasya upang makilala ang isang kapalit na magwawagi. Kung ang paunawa na ibinigay sa tagapag-organisa ay nahuli, ang tagapag-organisa ay may karapatan na huwag magpatuloy sa pagkilala sa kapalit. Ang magwawagi ay ipapahayag sa bawat buwan simula Setyembre 2018. Ipapaalam sa kanya ng tagapag-organisa sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng telepono. 

ARTICLE 6: DETALYE NG PREMYO 

Ang mga premyo ng paligsahan na ito ay: 
i)    1 unit ng Apple iPad 9.7 inch (32GB) 
ii)   1 yunit ng Apple iPad Pro 10.5 inch (64GB) 
iii)  1 yunit ng Apple iPhone 8 (64GB) 

ARTICLE 7: ANG MGA PANALO 

Ang mga nanalo ay maabisuhan sa pamamagitan ng social media at sa website ng paligsahang ito. Ang mga nanalo ay maaari ding ipahayag sa iba pang mga paraan tulad ng (ngunit hindi limitado sa) mga pahayagan,

website, buod na video at mga network ng social media (Facebook, Twitter at iba pang mga social media platform).

Artikulo 8: PANANAGUTAN

Ang MPOC ay hindi mananagot sa kaganapan ng pagkasira ng internet, anumang computer o aparatong komunikasyon , na pumipigil sa pagpasok sa paligsahan o pino na pagpapatakbo nito. Sa partikular, ang MPOC ay hindi mananagot para sa anumang mga gawaing pang-aabuso ng ikatlong partido ng internet .
 

Habang ang MPOC ay gagawin ang lahat sa kapasidad nito upang maibigay sa mga kalahok ang impormasyon at / o mga kasangkapan na madaanan at beripikado, hindi ito mananagot sa anumang mga pagkakamali (lalo na sa pagladlad sa website ng paligsahang ito) o para sa kawalan ng kakayahang makakuha ng impormasyon at / o ang pagkakaroon ng isang virus sa website.
 
Ang paglahok sa paligsahan ay nagpapahiwatig ng kaalaman at pagtanggap ng mga katangian at mga limitasyon ng internet, ang kawalan ng proteksyon ng ilang data na ibinigay laban sa posibleng maling paggamit o pandarambong, at ang mga panganib ng kontaminasyon ng mga virus na nagpapalipat-lipat sa internet. Ang mga kalahok ay dapat gumawa ng angkop na mga hakbang upang protektahan ang kanilang personal na data at / o software sa kanilang mga computer o mga kagamitan sa telepono mula sa anumang uri ng pag-aatake. Ang lahat ng mga tao na kumukonekta sa website at sasali sa paligsahan ay dapat gawin ito sa kanilang sarilingpag-iingat. Karagdagan pa na, ang MPOC ay hindi mananagot o magbabayad sa kaganapan:

Mga problema sa pag-access sa Internet
Mga problema sa hardware o software
Ang pagtanggal o pagkawala ng data na ibinigay ng mga kalahok para sa mga dahilan na hindi maiugnay sa MPOC
Mga kamalian ng tao o mga pagkakamali dahil sa mga electrical fault
Ang mga kaguluhan na maaaring makaapekto sa maayos na pagpapatakbo ng paligsahan o dysfunctions sa proseso ng automatikong paglalarawan


Ang MPOC ay hindi mananagot para sa mga kahihinatnan ng anumang pagkaantala sa komunikasyon  ng email kung saan hindi niya ito responsibilidad. Ang anumang mga paghahabol ay dapat ipadala ng tatanggap nang direkta sa hustong internet service provider (ISP). Kung sakaling, kung ang maayos na pagpapatakbo ng paligsahan sa mga tuntunin ng pang-administratibo at / o teknikal ay naantala para sa anumang kadahilanan na lampas sa kontrol ng MPOC, ang kumpanya ay may karapatan na suspindihin o tapusin ang paligsahan. Ang anumang pandaraya o paglabag sa mga panuntunan sa kasalukuyan ay magreresulta sa pagkawala ng karapatan ng isang manlalaro. 

Ang mga tuntunin at kundisyon ay maaaring magbago nang walang abiso. Maaaring gamitin ang ibang mga kondisyon.